België verdragen Sleutel waarden

Land België
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 05 juni 2001
Datum ratificatie Nederland 10 december 2002
Publicatiedatum Tractatenblad
06 januari 2003
Datum van kracht 31 december 2002
Officiële talen Frans, Nederlands
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.