Albanië verdragen Sleutel waarden

Land Albanië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Albanië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 22 juli 2004
Datum ratificatie Nederland 03 oktober 2005
Publicatiedatum Tractatenblad
14 december 2005
Datum van kracht 15 november 2005
Officiële talen Nederlands, Engels, Albanees
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.