Argentinië verdragen Sleutel waarden

Land Argentinië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Argentinië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 27 december 1996
Datum ratificatie Nederland 29 september 1997
Publicatiedatum Tractatenblad
27 maart 1998
Datum van kracht 11 februari 1998
Officiële talen Nederlands, Engels, Spaans
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.