Aruba verdragen Sleutel waarden

Land Aruba
Verdragsartikel
Over dit verdrag Rijkswet van 28 oktober 1964, houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 28 oktober 1964
Datum ratificatie Nederland 28 oktober 1964
Publicatiedatum Tractatenblad
26 november 1964
Datum van kracht 01 januari 1965
Officiële talen Nederlands
Antimisbruikbepaling Anders
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.