Azerbeidzjan verdragen Sleutel waarden

Land Azerbeidzjan
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen Het Koninkrijk der Nederlanden en De Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 22 september 2008
Datum ratificatie Nederland 19 november 2009
Publicatiedatum Tractatenblad
05 februari 2010
Datum van kracht 18 december 2010
Officiële talen Azeri, Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.