Bahrein verdragen Sleutel waarden

Land Bahrein
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 16 april 2008
Datum ratificatie Nederland 26 november 2009
Publicatiedatum Tractatenblad
13 januari 2010
Datum van kracht 24 december 2009
Officiële talen Arabisch, Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Beperking van voordelen
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.