Barbados verdragen Sleutel waarden

Land Barbados
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Barbados tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 28 november 2006
Datum ratificatie Nederland 08 juni 2007
Publicatiedatum Tractatenblad
05 juli 2007
Datum van kracht 12 juli 2007
Officiële talen Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.