Brazilië verdragen Sleutel waarden

Land Brazilië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Avoidance of double taxation
Datum getekend 08 maart 1990
Datum ratificatie Nederland 26 juni 1991
Publicatiedatum Tractatenblad
17 december 1991
Datum van kracht 20 november 1991
Officiële talen Portugees, Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.