BRN verdragen Sleutel waarden

Land BRN
Verdragsartikel
Over dit verdrag Besluit van 26 februari 2011 tot vaststelling van het besluit voorkoming dubbele belasting tussen de belastingstelsels van het in Europa gelegen deel van het land Nederland en het in het Caribische gebied gelegen deel van het land Nederland (Belastingregeling voor het land Nederland)
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 26 februari 2011
Datum ratificatie Nederland 26 februari 2011
Publicatiedatum Tractatenblad
04 maart 2011
Datum van kracht 01 januari 2011
Officiële talen Nederlands
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.