Curaçao (BRNC) verdragen Sleutel waarden

Land Curaçao (BRNC)
Verdragsartikel
Over dit verdrag Rijkswet van 30 september 2015, houdende regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao)
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 30 september 2015
Datum ratificatie Nederland 30 september 2015
Publicatiedatum Tractatenblad
09 oktober 2015
Datum van kracht 01 december 2015
Officiële talen Nederlands
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.