Denemarken verdragen Sleutel waarden

Land Denemarken
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 01 juli 1996
Datum ratificatie Nederland 26 oktober 1996
Publicatiedatum Tractatenblad
02 maart 1998
Datum van kracht 06 mei 1998
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Principal purpose test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.