Egypte verdragen Sleutel waarden

Land Egypte
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 21 april 1999
Datum ratificatie Nederland 27 december 1999
Publicatiedatum Tractatenblad
04 augustus 2000
Datum van kracht 20 mei 2000
Officiële talen Arabisch, Engels
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.