Ethiopië verdragen Sleutel waarden

Land Ethiopië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 10 augustus 2012
Datum ratificatie Nederland 04 april 2015
Publicatiedatum Tractatenblad
30 augustus 2016
Datum van kracht 01 september 2016
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Beperking van voordelen
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.