Georgië verdragen Sleutel waarden

Land Georgië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Georgië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 21 maart 2002
Datum ratificatie Nederland 01 november 2002
Publicatiedatum Tractatenblad
03 april 2003
Datum van kracht 21 februari 2003
Officiële talen Georgisch, Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.