Ghana verdragen Sleutel waarden

Land Ghana
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten en het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 10 maart 2008
Datum ratificatie Nederland 09 oktober 2009
Publicatiedatum Tractatenblad
27 november 2008
Datum van kracht 12 november 2008
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Principal purpose test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.