Japan verdragen Sleutel waarden

Land Japan
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 25 augustus 2010
Datum ratificatie Nederland 17 november 2011
Publicatiedatum Tractatenblad
23 december 2011
Datum van kracht 29 december 2011
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Beperking van voordelen
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.