Joegoslavië verdragen Sleutel waarden

Land Joegoslavië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Ja
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 22 februari 1982
Datum ratificatie Nederland 24 juni 1982
Publicatiedatum Tractatenblad
01 februari 1983
Datum van kracht 06 februari 1983
Officiële talen Nederlands, Engels, Servokroatisch
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.