Kenia verdragen Sleutel waarden

Land Kenia
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Getekend, maar nog niet van kracht
In behandeling Ja
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 22 juli 2015
Datum ratificatie Nederland 01 januari 1970
Publicatiedatum Tractatenblad
01 januari 1970
Datum van kracht 01 januari 1970
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.