Luxemburg verdragen Sleutel waarden

Land Luxemburg
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 08 mei 1968
Datum ratificatie Nederland 24 augustus 1968
Publicatiedatum Tractatenblad
17 november 1969
Datum van kracht 20 oktober 1969
Officiële talen Nederlands, Frans
Antimisbruikbepaling Anders
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.