Macedonië verdragen Sleutel waarden

Land Macedonië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 11 september 1998
Datum ratificatie Nederland 06 maart 1999
Publicatiedatum Tractatenblad
27 april 1999
Datum van kracht 21 april 1999
Officiële talen Nederlands, Engels, Macedonisch
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.