Mongolië verdragen Sleutel waarden

Land Mongolië
Verdragsartikel
Over dit verdrag
Status Beëindigd
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 01 januari 1970
Datum ratificatie Nederland 01 januari 1970
Publicatiedatum Tractatenblad
01 januari 1970
Datum van kracht 01 januari 1970
Officiële talen
Antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.