Nigeria verdragen Sleutel waarden

Land Nigeria
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Republiek Nigeria tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 11 december 1991
Datum ratificatie Nederland 02 november 1992
Publicatiedatum Tractatenblad
04 december 1992
Datum van kracht 09 december 1992
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.