Oostenrijk verdragen Sleutel waarden

Land Oostenrijk
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogenx
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 01 september 1970
Datum ratificatie Nederland 10 december 1970
Publicatiedatum Tractatenblad
28 april 1971
Datum van kracht 21 april 1971
Officiële talen Nederlands, Duits
Antimisbruikbepaling Anders
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.