Singapore verdragen Sleutel waarden

Land Singapore
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 19 februari 1971
Datum ratificatie Nederland 22 juli 1971
Publicatiedatum Tractatenblad
13 september 1971
Datum van kracht 31 augustus 1971
Officiële talen Engels, Nederlands
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.