Sint-Maarten (BRNS) verdragen Sleutel waarden

Land Sint-Maarten (BRNS)
Verdragsartikel
Over dit verdrag Rijkswet van 23 december 2015, houdende regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten)
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 23 december 2015
Datum ratificatie Nederland 23 december 2015
Publicatiedatum Tractatenblad
13 januari 2016
Datum van kracht 01 maart 2016
Officiële talen Nederlands
Antimisbruikbepaling Anders
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.