Slovenië verdragen Sleutel waarden

Land Slovenië
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Slovenië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 30 juni 2004
Datum ratificatie Nederland 01 december 2005
Publicatiedatum Tractatenblad
23 december 2005
Datum van kracht 31 december 2005
Officiële talen Nederlands, Engels, Sloveens
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.