Spanje verdragen Sleutel waarden

Land Spanje
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Spaanse Staat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 16 juni 1971
Datum ratificatie Nederland 29 oktober 1971
Publicatiedatum Tractatenblad
21 november 1972
Datum van kracht 20 september 1972
Officiële talen Nederlands, Engels, Spaans
Antimisbruikbepaling Anders
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.