Sri Lanka verdragen Sleutel waarden

Land Sri Lanka
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka tot het vermijden
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting
met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 17 november 1982
Datum ratificatie Nederland 04 maart 1983
Publicatiedatum Tractatenblad
13 februari 1984
Datum van kracht 24 januari 1984
Officiële talen Engels, Nederlands, Singalees
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.