Taiwan verdragen Sleutel waarden

Land Taiwan
Verdragsartikel
Over dit verdrag OVEREENKOMST TUSSEN TAIPEI REPRESENTATIVE OFFICE IN THE NETHERLANDS EN NETHERLANDS TRADE AND INVESTMENT OFFICE TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 27 februari 2001
Datum ratificatie Nederland 25 april 2001
Publicatiedatum Tractatenblad
10 mei 2001
Datum van kracht 16 mei 2001
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Nederland en Taiwan hebben geen officieel verdrag, maar een Besluit ter voorkoming van dubbele belasting (Bvdb).

Dit Besluit is alleen in het Engels beschikbaar. 

Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.