Turkmenistan verdragen Sleutel waarden

Land Turkmenistan
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 21 november 1986
Datum ratificatie Nederland 25 mei 1987
Publicatiedatum Tractatenblad
18 oktober 1987
Datum van kracht 27 september 1987
Officiële talen Nederlands, Engels, Russisch
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Nee


Het verdrag met de voormalige Sovjet-Unie is nog steeds van kracht voor Turkmenistan

Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.