Verenigde Arabische Emiraten verdragen Sleutel waarden

Land Verenigde Arabische Emiraten
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 08 mei 2007
Datum ratificatie Nederland 22 april 2010
Publicatiedatum Tractatenblad
15 juni 2010
Datum van kracht 02 juni 2010
Officiële talen Nederlands, Engels, Arabisch
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.