Verenigde Staten verdragen Sleutel waarden

Land Verenigde Staten
Verdragsartikel
Over dit verdrag
Status
In behandeling
Verdragstype
Datum getekend 01 januari 1970
Datum ratificatie Nederland 01 januari 1970
Publicatiedatum Tractatenblad
01 januari 1970
Datum van kracht 01 januari 1970
Officiële talen
Antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.