Zuid-Afrika verdragen Sleutel waarden

Land Zuid-Afrika
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 10 oktober 2005
Datum ratificatie Nederland 16 november 2008
Publicatiedatum Tractatenblad
29 december 2008
Datum van kracht 28 december 2008
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.