Zweden verdragen Sleutel waarden

Land Zweden
Verdragsartikel
Over dit verdrag Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Zweden tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen
naar het inkomen en naar het vermogen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 18 juni 1991
Datum ratificatie Nederland 02 juli 1992
Publicatiedatum Tractatenblad
30 juli 1992
Datum van kracht 12 augustus 1992
Officiële talen Engels
Antimisbruikbepaling Geen specifieke antimisbruikbepaling
Multilateraal instrument
Ja


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.