Zwitserland verdragen Sleutel waarden

Land Zwitserland
Verdragsartikel
Over dit verdrag Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen
Status Van kracht
In behandeling Nee
Verdragstype Voorkoming van dubbele belasting
Datum getekend 26 februari 2010
Datum ratificatie Nederland 30 juni 2011
Publicatiedatum Tractatenblad
10 november 2011
Datum van kracht 09 november 2011
Officiële talen Nederlands, Engels, Frans
Antimisbruikbepaling Hoofddoel test
Multilateraal instrument
Nee


Disclaimer

Hierboven vindt u de tekst uit het belastingverdrag tussen Nederland en het betreffende land met betrekking tot dividenden en de bijbehorende protocolartikelen. Graag maken wij u erop attent dat het effectieve percentage bronbelasting kan afwijken van wat in het verdrag is bepaald, bijvoorbeeld door antimisbruikbepalingen in lokale wetgeving, etc.